พิพิธภัณฑ์ภูพาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ภูพาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  อยู่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.17
longitude :  104.15
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์ภูพาน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมา ตลอดจนวัฒนธรรมต่างๆของจังหวัดสกลนครนับตั้งแต่อดีตจวบถึงปัจจุบันโดยใช้สื่อในการนำเสนอทั้งในร่มแลกลางแจ้ง อีกทั้งได้รวบรวมสิ่งของวัตถุต่างๆเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :307