นารายณ์บรรทมสินธุ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  นารายณ์บรรทมสินธุ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านแข้ด่อน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.48
longitude :  105.00
รายละเอียด :  ภาพสลักนารายบรรทมสินธุ์ ตั้งอยู่ในเวิ้งน้ำของลำโดมใหญ่ และจมอยู่ใต้น้ำ บนเทือกเขาพนมดงรัก ด้านทิศใต้ของบ้านแข้ด่อน ภาพสลักมีความยาวประมาณ 120 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร รูปสลักนี้จมอยู่ใต้น้ำทั้งหมด จะแลเห็นได้เฉพาะในหน้าแล้งน้ำลด บริเวณใกล้เคียงกันไม่พบร่องรอยของแหล่งโบราณคดีอื่น ๆ นอกจากภูอ่าง ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร ลักษณะของภาพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ เป็นลักษณะฝีมือพื้นบ้าน สลักเป็นรูปนอนตะแคงขวา โดยเจตนาผู้แกะสลักต้องการให้พระนารายณ์นอนเหนือพยานาค สังเกตจากเหนือเศียรพระนารายณ์จะมีเศียรพยานาค 3 เศียร และที่ปลายเท้าพระนารายณ์จะมีโครงร่างหางพยานาค ส่วนที่เป็นตัวพยานาคยังแกะสลักไม่แล้วเสร็จ ช่างผู้แกะสลักความวางแผนการแกะสลักพยานาคเป็นลำดับจากส่วนเศียรแสดงลักษณะการบีบนวดขาพระนารายณ์ บริเวณพระนาภีพระนารายณ์สลักเป็นสายยกขึ้น ส่วนบนเป็นรูปวงรีโดยเจตนาแล้วยังสลักเป็นรูปดอกบัว เหนือดอกบัวจะเป็นรูปพระพรหม ตามคติความเชื่อว่าพระนารายณ์บรรทมอยู่นั้น พระพรหมจะเกิดจากพระนาภีของพระนารายณ์เพื่อทำการสร้างโลกขึ้นมาหลังจากที่พระอิศวรได้ทำลายโลกแล้ว ภาพแกะสลับนารายณ์บรรทมสินธุ์เป็นศิลปะยุคขอมโบราณอายุมากกว่า 1,000 ปีซึ่งแกะสลักบนแผ่นหินทรายขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ำแก่งวังมนในลำโดมใหญ่ห่างจากบ้านแข้ด่อนไปตามลำโดมใหญ่ระยะทางประมาณ 12 กม.ซึ่งเดินทางเท้าใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งได้ค้นพบโดยชาวบ้านในปี พ.ศ. 2521 โดยชาวเชื่อกันว่าภาพสลักดังกล่าวได้ทำไว้เพื่อให้เกิด สิริมงคลกับราษฎรที่อาศัยอยู่ในตามลำโดมใหญ่ซึ่งเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอำเภอน้ำยืนเป็นสายน้ำของพระนารายณ์ทำให้ประชาชนได้มีแต่ความอุดมสมบรูณ์ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอน้ำยืน ระยะทาง 25 กิโลเมตร ถึงบ้านแข้ด่อน หมู่ที่ 1 ตำบลโดมประดิษฐ์ จากนั้นเดินทางด้วยเท้าตามเส้นทางเดินป่าลำโดมใหญ่ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :417