สามเหลี่ยมมรกต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สามเหลี่ยมมรกต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนสูง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.48
longitude :  104.99
รายละเอียด :  สามเหลี่ยมมรกตเดิมเรียกชื่อว่า ช่องบก ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ในพื้นที่บ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบริเวณเทือกเขาที่มีแนวเขตระหว่าง 3 ประเทศติดต่อกัน ได้แก่ ไทย ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ของประเทศไทย นอกจาก สามเหลี่ยมทองคำ ปัจจุบันกำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญในอนาคตมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในทางทิศใต้ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับการตั้งชื่อว่า สามเหลี่ยมมรกต (สามเหลี่ยมมรกตพื้นที่ล้ำค่าของสามประเทศ)ตั้งอยู่บริเวณช่องบกซึ่งเดิมเรียกว่า ช่องบก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนประวัติความเป็นมา เดิมชื่อ ช่องบก ซึ่งเป็นสมรภูมิสู้รบ ระหว่างทหารไทยกับกองกำลังต่างชาติ เมื่อประมาณปี 2528 กองกำลังต่างชาติได้รุกล้ำอธิปไตยเราเข้ามาทางประเทศกัมพูชายึดภูมิประเทศที่สำคัญ ๆ คือเนิน 382 เนิน 408 และเนิน 500 ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักในเขตประเทศไทย คำว่า สามเหลี่ยมมรกต นี้หลังจากสงครามสงบการสู้รบสงบลงทางรัฐบาลไทยโดยทางฝ่ายทหารมีความคิด จะเปลี่ยนสมรภูมิรบเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพ มิตรภาพหรือการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จึงได้ตั้งชื่อนี้ขึ้นมา ส่วนคำว่า มรกต คือ พื้นที่ตรงนั้นมีความเขียวขจีของป่าไม้ซึ่งเป็นป่าดิบแล้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยาน จึงเป็นที่มาของคำว่า มรกต
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอน้ำยืน ถึงบ้านโนนสูง เดินทางต่อไปอีก 16 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :389