แก่งลำดวน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งลำดวน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองขอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.49
longitude :  104.99
รายละเอียด :  แก่งลำดวน จัดว่าเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของอำเภอน้ำยืน ถือว่าเป็นหนึ่งในความงามแห่งดินแดนสามเหลี่ยมมรกต เพราะมีสายน้ำลำโดมใหญ่ที่ใสสะอาด มีเกาะสวาทที่น่าชม และแก่งหินน้อยใหญ่อีกมากมาย ที่เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำเป็นลักษณะหินรูปแปลกตา เช่น ลานพันรู แก่งลำดวนอยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดูแลพื้นที่อยู่ แก่งลำดวนมีชื่อมาจากการที่บริเวณพื้นที่แก่งโดยรวมแล้วจะมองเห็นต้นลำดวนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ยังมีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยอยู่รอบพื้นที่แก่งพร้อมทั้งยังมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินป่า แก่งลำดวนจึงเป็นดั่งอัญมณีอันล้ำค่าบนดิน นอกจากนี้ในฤดูน้ำหลากจะมีปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ "กุ้งเดินขบวน" ในระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม ตอนกลางคืนหรือในฤดูน้ำหลากจะมีกุ้งน้ำจืดจำนวนมาก ว่ายทวนกระแสน้ำลำโดมใหญ่ เพื่อวางไข่ หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้น
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอน้ำยืน ไปทางอำเภอนาจะหลวย ระยะทาง 13 กิโลเมตร เลี้ยวเข้าไปในเส้นทางเข้าสู่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี โดมประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงน้ำตกแก่งลำดวน

จำนวนผู้เข้าชม :433