หน้าแรก > ภาคใต้ > ตรัง > เมืองตรัง > สวนสาธารณะพรุชี
สวนสาธารณะพรุชี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะพรุชี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.โคกหล่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.52
longitude :  99.63
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีศาลากลางน้ำ จำนวน 3 หลัง และสะพานคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างศาลา และเทศบาลได้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณสระน้ำ พร้อมมีการขุดลอกสระให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และปลูกพันธุ์บัวชนิดต่างๆ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ระยะทางจากตัวเมือง (สี่แยกต้นสมอ) ประมาณ 150 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :392