หน้าแรก > ภาคใต้ > ตรัง > เมืองตรัง > วัดนิคมประทีป(วัดโคกหล่อ)
วัดนิคมประทีป(วัดโคกหล่อ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดนิคมประทีป(วัดโคกหล่อ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.โคกหล่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.53
longitude :  99.63
รายละเอียด :  เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2458 ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมอุโบสถ หลังคาทรงไทยลดหลั่นลงมา 3 ชั้น 1 หลัง มีพระพุทธรูปไม้ลักษณะยืน สร้างเมื่อ พ.ศ.2481 จำนวน 3 องค์ และพระพุทธรูปปูนปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ.2464 ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานระบุเล่มที่ 116 ตอนที่ 17 วันที่ประกาศ 17 มีนาคม 2542 กำหนดเขต ประมาณ 2 งาน 50 ตารางวา และเจ้าอาวาสคือ พระครูอดุลคุณาธาร ซึ่งมีลูกศิษย์มากมาย เป็นที่เคารพนับถือมากของชาวตรังและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็น ท่านเจ้าคุณอดุลคุณาธาร ท่านเป็นพระเถระที่ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัย และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม มีสัมมาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด มีจริยาวัตรอันงดงาม ประกอบกับความเมตตา เอื้ออาทรต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือจักรยานยนต์รับจ้าง ห่างจากตัวเมือง (สี่แยกต้นสมอ) ประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :436