วัดสาริการาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสาริการาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต.โคกหล่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.54
longitude :  99.61
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองตรังมาไม่ต่ำกว่า 300 กว่าปี มีคำบอกเล่าว่า สร้างเมื่อปี 2240 ในพระอุโบสถ มีหลวงพ่อกาแก้ว-การาม เป็นพระพุทธรูปประธาน ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว 101 นิ้ว พุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธสิหิงค์ พระเกตุมาลาเป็นทรงแหลมสูง ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตรัง และใกล้ไกลให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ด้วยอภินิหารที่ท่านได้สำแดงให้ปรากฎมาอย่างยาวนานแล้วนั่นเอง โดยเฉพาะด้านโชคลาภ ปัจจุบันเจ้าอาวาสคือพระครูสังวรธรรมวิมล (หลวงพ่อรงค์)
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ระยะทางห่างจากตัวเมือง (แยกสาริการาม) ประมาณ 800 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :381