วัดทุ่งหวัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทุ่งหวัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.12 ต.โคกหล่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.52
longitude :  99.63
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดตรัง ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินจังหวัดตรัง มีอายุไม่น้อยกว่า 72 ปี ก่อตั้งเมื่่อปี พ.ศ.2478 ประตูวัดมีความสวยงามและวิจิตรงดงามมาก
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์รับจ้างตรัง-วิเชียร หรือรถยนต์ส่วนบุคคล ห่างจากตัวเมือง (แยกต้นสมอ) ประมาณ 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :367