หน้าแรก > ภาคใต้ > กระบี่ > เกาะลันตา > ประเพณีลอยเรือชาวไทยใหม่
ประเพณีลอยเรือชาวไทยใหม่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีลอยเรือชาวไทยใหม่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หม่ที่ 1 บ้านสังกาอู
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.51
longitude :  99.10
รายละเอียด :  เป็นประเพณีลอยเรือของชาวไทยใหม่ ปี ละ 2 ครั้ง เดือน6 และเดือน 11 ของทุกปี จะมีการต่อเรือด้วยไม้ระกำขึ้นแล้วนำแห่ลงในทะเล เป็นการเสดาะเคราะห์ของชาวไทยใหม่ (ชาวเล) มารวมตัวของชาวเล หม่ที่1และหม่ที่7 ตำบลเกาะลันตาใหญ่
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถ

จำนวนผู้เข้าชม :338