หาดคลองนิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดคลองนิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หม่ที่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.51
longitude :  99.07
รายละเอียด :  เป็นชายหาดขาวทอดยาวประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณหน้าชายหาด มีโรงแรม รีอสร์ท หลายแห่ง อยู่บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.เกาะลันตาใหญ่
การเดินทาง :  โดยรถ

จำนวนผู้เข้าชม :285