โบราณสถานหลวงพ่อพระยืน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานหลวงพ่อพระยืน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ในเขตเทศบาลตำบลพระยืน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เหล่าพระยืนตะวันออกและเหล่าพระยืนตะวันตก
การเดินทาง :  เหล่าพระยืนตะวันออก ถ.บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี

จำนวนผู้เข้าชม :313