ศาลปู่ตาพิลือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลปู่ตาพิลือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่หน้าสถานีอนามัยเป็นที่เคารพสักการะอีกที่หนึ่งของชาวบ้านท่าขอนยางด้วยความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกปักรักษาประชาชนในหมู่บ้านคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่าศาลหลวงปู่พิลือ จะช่วยปกปักรักษาเรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ถ้าปีไหนลมแรงก็ให้พัดพาลมนั้นไปที่อื่นที่ไม่มีบ้านเรือนคนและเป็นที่ทำการทำนายถึงความเป็นไปของหมู่บ้านในปีนั้นๆ
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :410