ศาลปู่ตาขุนสำราญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลปู่ตาขุนสำราญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หลังป้อมตำรวจบ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้การเคารพนับถือด้วยความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ปกป้องรักษาประชาชนในหมู่บ้านเป็นที่สักการบูชายึดเหนี่ยวทางด้าน จิตใจเป็นที่กราบไหว้ขอพรของประชาชนชาวบ้านท่าขอนยางศาลปู่ตาสำราญนี้จากคำบอกเล่าของคนแก่บอกว่าศาลปู่ตาขุนสำราญจะช่วยปกปักคุ้มครองภัยอันตรายทางน้ำให้แก่คนในหมู่บ้านท่าขอนยาง เช่นเวลามีคนจะจมน้ำก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย และ ศาลปู่ตาขุนสำราญนี้ยังเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านมาทำการเสี่ยงทายฟ้าฝนก่อนการลงทำนา เป็นประจำทุกปี
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :364