พระพุทธชินวร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระพุทธชินวร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดเจริญผล บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้าน ท่าขอนยางเป็นที่เคารพสักการะที่สำคัญอีกที่หนึ่งของหมู่บ้าน ด้วยความเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ผู้คนพากันไปบนบานศาลกล่าว เพื่อให้ตนได้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ เช่น การสอบแข่งขัน การคัดเลือกทหาร และการเจ็บไข้ได้ป่วย ตั้งอยู่ ที่โบสถ์วัดเจริญผล ชาวบ้านเชื่อว่าเป็น พระพุทธรูปสมัยล้านนา
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :324