วัดป่าประสิทธิ์สามัคคี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าประสิทธิ์สามัคคี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที 1 ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.43
longitude :  103.41
รายละเอียด :  วัดป่าประสิทธิ์สามัคคีเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวตำบลบ้านต้าย เป็นที่ประกอบศาสกิจและพิธีกรรมทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนและเป็นสถานที่ปกิบัติธรรมของพระสายวิปัสนากรรมฐาน
การเดินทาง :  วัดป่าประสิทธิ์สามัคคีตั้งอยุ่หมุ่ที่ 1 ตำบลบ้านต้าย ติดถนนนตโย อยู่ห่างจากอำเภอสว่างแดนดินไปทางอุดรธานี ประมาณ 9 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :528