หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สกลนคร > สว่างแดนดิน > ฝายหลวงตามโครงการพระราชดำริ
ฝายหลวงตามโครงการพระราชดำริ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายหลวงตามโครงการพระราชดำริ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๖ บ้านดินม่วงไข ตำบลบ้านต้าย อ.ว่างแดนดิน จ.สกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.45
longitude :  103.44
รายละเอียด :  ฝายหลวงตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เป็นฝายกั้นน้ำห้วยก้านเหลือง สร้างด้วยไม้ไผ่เป็นส่วนประกอบโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างทั้งตำบล
การเดินทาง :  ฝายหลวงตามโครงการพระราชดำริ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 อยู่ระหว่างอำเภอสว่างแดนดิน ไปทางจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากถนนนิตโยเข้าไปด้านดอนม่วงไข ตำบลบ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน ประมาณ 1.5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :377