เขื่อนทดน้ำพญาแมน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนทดน้ำพญาแมน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.06
longitude :  100.39
รายละเอียด :  เขื่อนทดน้ำฝายพญาแมน ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ อยู่ด้านล่างเขื่อนแควน้อยประมาณ 40 กม. ทำหน้าที่ทดน้ำแควน้อย ส่งน้ำเข้าสู่ระบบคลองชลประทาน ให้กับพื้นที่การเกษตร 155,166 ไร่ ในพื้นที่ 25 ตำบล 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอวังทอง อำเภอพรหมพิราม
การเดินทาง :  ส่วนการเดินทางมา เขื่อนทดน้ำพญาแมน หากมาจาก กทม.ใช้สายเอเชียตรงมา จ.นครสวรรค์ เข้า จ.พิษณุโลก ด้วยทางหลวงหมายเลข 117 เข้าสู่ตัวเขื่อน แยกเข้าจากถนนพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ที่ตัวอำเภอวัดโบสถ์ ขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 14 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :397