วัดราสิยาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดราสิยาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 บ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.82
longitude :  104.63
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :241