หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ยโสธร > เมืองยโสธร > สถานที่พักผ่อนหย่อนใจหนองอาราง
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจหนองอาราง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจหนองอาราง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  บ้านคำแดง ตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ลานกีฬาของชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :391