วัดใต้ศิริมงคงบ้านเดิด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดใต้ศิริมงคงบ้านเดิด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านเดิด ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวจากถิ่นต่าง ๆ ให้การเคารพนับถือ
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :406