หมู่บ้านตะกร้อ-ตะแกรง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านตะกร้อ-ตะแกรง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ต.ดงกระทงยาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เยี่ยมชมงานศิลปะ หัตถกรรม จากเส้นลวดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถ

จำนวนผู้เข้าชม :590