โนนสระเย็น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โนนสระเย็น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 บ้านหนองดู่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.81
longitude :  102.54
รายละเอียด :  เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นพระประธาน มีความวิจิตรสวยงาม พื้นที่โดยรอบเป็นป่าชุมชนที่ประชาชนใช้ประโยชน์และดูแลรักษาร่วมกัน มีพืชพันธุ์ไม้หลากหลาย
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ ห่างจากตัวอำเภอพลประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :414