ตลาดเก่าบ้านสร้าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดเก่าบ้านสร้าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ตลาดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :321