พระองค์ดำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระองค์ดำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านนาขาม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.78
longitude :  104.04
รายละเอียด :  ลักษณะ พระองค์ดำเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดมีประวุติการสร้างมานาน สันนิฐานว่าสร้างเมื่อ 500 กว่าปีที่ผ่านมา (ทราบแน่ชัดว่าสร้างสมัยใด) และต่อมาเมื่อประมาณ 100 ปีเศษ พระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ในสมัยนั้น ได้อัญเชิญพระองค์ดำไปประดิษฐสถาน ณ วัดกลางกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และต่อมาทางจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สร้างพระองค์ดำ องค์จำลองและอัญเชิญมาประดิษฐ์สถานไว้ที่วัดบ้านนาขามจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีเจดีย์โบราณ และหินศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในพื้นที่นับถือนิยมไปอธิฐานเสี่ยงทาย
การเดินทาง :  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอนาคู ประมาณ 9 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :319