หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สกลนคร > สว่างแดนดิน > สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.7 บ้านหนองแสนแปน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.32
longitude :  103.59
รายละเอียด :  เป็นสินค้าที่กลุ่มอาชีพในบ้านหนองแสนแปน รวมกลุ่มกันประกอบงานจักสาน เฃ่น ไม้มือเสือ สานรอบ ไทรดักปลา เพื่อเป็นรายได้เสริมจากงานเกษตรกรรม มีจำหน่ายทั้งราคาส่ง ปลีกย่อย ตลอดทั้งปี
การเดินทาง :  ห่างจากสำนักงาน อบต. ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 430 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :332