สินค้าโอทอป

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สินค้าโอทอป
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านตาลโกน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.34
longitude :  103.58
รายละเอียด :  เป็นกลุ่มทอผ้าไหม ผ้าพื้นบ้าน ย้อมคราม ด้วยมือ ตามพระราชดำริของพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ มีจำหน่าย ต้อนรับผู้มาเยือน มีลวดลายสวยงาม เหมาะเป็นของฝาก และศูนย์การเรียนรู้
การเดินทาง :  ก่อนถึงสำนักงาน อบต. ประมาณ 200 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :358