สวนสาธารณะพญาแถน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะพญาแถน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสวนสาธารณะบนเนื้อที่ 18 ไร่ ที่เป็นปอดประจำจังหวัดยโสธร เป็นสวนที่จัดแต่งต้นไม้ดอกไม้ดอกประดับที่สวยงาม สำหรับการพักผ่อน ออกกำลังกาย มีสังคีตศาลาอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น สนามกีฬาประจำจังหวัด และยังเป็นสถานที่จุดบั้งไฟในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรอีกด้วย
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :402