วัดสิงห์ท่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสิงห์ท่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลในเมืองอำภอเมืองยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติของการก่อตั้งเมืองยโสธร เริ่มที่วัดสิงห์ท่า ในสมัยท้าวคำใส ท้าวคำสุย ท้าวคำสิงห์ ท้าวก่ำ ท้าวมุม มาสร้างบ้านสิงห์ท่าในครั้งแรก เมื่อนครเขื่องขันธ์ กาบแก้ว บัวบาน หรือ หนองบัวลุ่มภูแตกแล้วพระวอพร้อมด้วยญาติวงศาจึงได้อพยพมาอยู่บ้านสิงห์ท่าแบ่งราษฎรไว้ให้อยู่ในความดูแลของท้าวคำใส มีการสถาปนาวัดใหญ่ขึ้นคือ วัดสิงห์ท่า เหตุว่าได้พบสิงห์หินและพระพุทธรูปใหญ่อยู่ในดงวัดสิงห์ท่าปัจจุบัน มีการตักบาตรโบราณทุกวันพุธ
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :427