หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ยโสธร > เมืองยโสธร > สวนสาธารณะบุ่งน้อย บุ่งใหญ่และอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา
สวนสาธารณะบุ่งน้อย บุ่งใหญ่และอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะบุ่งน้อย บุ่งใหญ่และอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง : 
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสวนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน ออกกำลังกายในบริเวณดังกล่าว มีอนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา ซึ่งเป็นเจ้าเมืององค์แรกของจังหวัดยโสธร ที่ประชาชนให้วามเครารพ รอบๆบริเวณ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ดอกไม้ประดับศาลาแปดเหลี่ยม และลานคอนกรีตขนาดใหญ่
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :436