ศาลเจ้าปู่มเหสักข์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าปู่มเหสักข์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :317