ประเพณีก่อเจย์ดีทราย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีก่อเจย์ดีทราย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองมะเกลือ ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  งานประเพณีก่อเจย์ดีทราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน ของทุก ณ วันโพธิ์ศรีวราราม บ้านหนองมะเกลือ ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
การเดินทาง :  ไปถนนสกลนคร - นาแก เลี้ยวซ้ายบ้านโพนยางคำ

จำนวนผู้เข้าชม :222