โรงงานเบียร์ไทย 1991

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โรงงานเบียร์ไทย 1991
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ไร่องุ่นและโรงงานเบียร์
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองตาเถร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ทางเข้าอยู่ที่ บ้านหนองตาเถรหมู่ที่ 13 ตำบลคลองขลุง และมีพื้นที่โรงงานอยู่ใน ตำบลแม่ลาด ซึ่งมีกำลังการผลิตเบียร์ 500 ล้านลิตร/ปี น้ำดื่ม 200 ล้านลิตร/ปี โซดา 100 ล้านลิตร/ปี โดยใช้วัตถุดิบประกอบด้วยมอลต์ประมาณ 66,430 ตัน/ปี ฮอบ43 ตัน/ปี ข้าวเจ้า 33,845 ตัน/ปี ผู้สนใจเข้าชมขั้นตอนการผลิต เป็นหมู่คณะ ต้องติดต่อล่วงหน้า โทร. 0 5572 8400
การเดินทาง :  ถนนพหลโยธินสาย คลองขลุง-นครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม :448