เสาหลักเมืองหาดทราย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เสาหลักเมืองหาดทราย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเมือง ตำบลวังตะแบก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.71
longitude :  99.67
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :389