หน้าแรก > ภาคกลาง > อ่างทอง > เมืองอ่างทอง > วัดสุวรรณเสวริยาราม
วัดสุวรรณเสวริยาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสุวรรณเสวริยาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมุ่ที่ 3 ตำบลตลาดกรวด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสุวรรณเสวริยาราม เดิมชื่อวัดกุฎ เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม พระพุทธไสยาสน์ภายในวิหาร เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ลักษณะพุทธศิปคล้ายพระไสยาสน์วัดป่าโมก แต่พระพักตร์เป็นศิลปะทางอีสาน องค์เจดีย์เป็นทรงลังกาใหญ่ไม่มีฐาน ประดับลวดลายสายสังวาลแบบอยุธยาตอนปลาย ภายในองค์เจดีย์แบ่งออกเป็น 4 ห้องใหญ่ บรรจุพระกรุเนื้อตะกั่วมีลักษณะถอดพิมพ์มาจากพระกรุต่าง ๆ เช่นพิมพ์พระรอด พิมพ์พระคง พิมพ์ปิดตา เป็นต้น สันนิษฐานว่าหลวงพ่อเนียม วัดน้อยเป็นผู้สร้างไว้ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมในวงการพระเครื่องเป็นอย่างมาก และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างที่ชาวตำบลตลาดกรวดนับถือก็คือ ตาทวด ยายทวด โดยท่านเป็นผู้ที่สร้างวัดกุฎขึ้น ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านคือจะมีผู้มากราบไหว้ และบนขอในสิ่งที่ต้องการ และจะนำของแก้บน เช่น สำรับคาว - หวาน มาถวาย
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :422