บ่อน้ำร้อน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำร้อน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต.ลำสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ่อน้ำร้อนบ้านสวนหมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ประชนในพื้นที่ได้ร่วมกันพัฒนา ให้เป็นสถานที่พักผ่อนของผู้คนในชุมชน เทศบาลตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ ได้ใช้งบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมจากถนนสายหลักเข้าสู่บ่อน้ำร้อน และยังได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบ่อน้ำร้อนให้ดูสะอาดสวยงาม เหมาะสำหรับอาบน้ำร้อนเพื่อสุขภาพในช่วงเช้าและช่วงเย็น นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ยังได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์เปิดบ่อน้ำร้อนให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ อำเภอศรีนครินทร์
การเดินทาง :  การเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกและปลอดภัยผู้ ที่เดินทางจากจังหวัดพัทลุงก็สามารถนั่งรถประจำทางสายพัทลุง-กงหรา ไปลงที่สามแยกบ้านสวนหมากก็สามารถเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวได้อย่าง สะดวก ผู้ที่ต้องการจะโดยสารรถส่วนตัวก็ขับรถออกจากตัวเมืองพัทลุง ไปตามถนนเพชรเกษมพัทลุง-ตรัง เมื่อถึงสามแยกหัวสะพานคลองหมวย ก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายคลองหมวย-กงหรา ระยะทางประมาณ 3 กม.ก็ถึงสามแยกบ้านสวนหมาก ขับรถเลี้ยวซ้ายไปตามถนนคอนกรีตก็ถึงบ่อน้ำร้อนบ้านสวนหมาก

จำนวนผู้เข้าชม :336