วัดคงคาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคงคาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่. 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.48
longitude :  99.81
รายละเอียด :  เนื่องจากตำบลหนองยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :531