หน้าแรก > ภาคใต้ > นครศรีธรรมราช > ถ้ำพรรณรา > พระพุทธไสยาสน์(วัดถ้ำทองพรรณรา)
พระพุทธไสยาสน์(วัดถ้ำทองพรรณรา)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระพุทธไสยาสน์(วัดถ้ำทองพรรณรา)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 (บ้านถ้ำทองพรรณรา) ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.41
longitude :  99.38
รายละเอียด :  วัดถ้ำทองพรรณรา ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมรช วัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ มีตำนานเล่าว่ามีชีปริง และชีปราง ได้นำสัมภาระและผู้คนเดินทางเพื่อนำแก้วแหวนเงินทองไปสร้างพระบรมธาตุ เมื่อมาถึงอู่เรือ(ปัจจุบันบ้านปากรา) ทราบว่าเมื่อพระบรมธาตุสร้างเสร็จแล้ว จึงได้ขึ้นบกหาสถานที่เหมาะสม คือถ้ำทอง จากนั้นได้สร้างพระพุทธไสยุญาสน์ในถ้ำดังกล่าว และนำแก้วแหวนเงินทองบรรจุไว้ ในองค์พระพุทธไสยาสน์ เมื่อถึงแก่กรรม ลูกหลานจึงสร้างพระพุทธรูปขึ้น 2 องค์ แล้วนำกระดูกของชีปริง ชีปรางบรรจุไว้ จะมีการทำบุญบูชาพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธรูปที่บรรจุชีปริงและชีปราง ซึ่งต่อมาเรียกพระปริง พระปราง เป็นประจำทุกปี โดยจะได้จัดขึ้นในช่วงประเพณีวันสารทเดือน10 วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่า งานขึ้นถ้ำนมัสการพระพุทธไสยาสน์ ประชาชนทั่วสารทิศ มานมัสการพระพุทธไสยาสน์ แก้บนด้วยขนมพอง ขนมลา และเที่ยวชมถ้ำต่าง ๆ ภายในวัด ซึ่งมีอยู่หลายถ้ำ ทั้งเป็นถ้ำแจ้งและถ้ำมืด
การเดินทาง :  อยู่หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำพรรณรา ห่างจากถนนเอเซีย (ทางหลวงหมายเลข 41) หลักกิโลเมตรที่ 192-193 ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :414