หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > เวียงสา > สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น
สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยน้ำอุ่น ม.11
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น จะมีบ่อน้ำซับจากบนยอดภูเขาไหลออกมาตลอดเวลา ลักษณะของน้ำจะอุ่น ชาวบ้าน จำนวน 2 หมู่บ้าน คือบ้านปางมอญ หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ที่ 11 ได้ใช้น้ำที่บ่อน้ำซับมาใช้อุปโภค บริโภค ในชีวิตประจำวันโดยทำเป็นประปาภูเขา
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 101

จำนวนผู้เข้าชม :481