หน้าแรก > ภาคเหนือ > นครสวรรค์ > หนองบัว > พิพิธภัณฑ์วัดหนองบัวหนองกลับ
พิพิธภัณฑ์วัดหนองบัวหนองกลับ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์วัดหนองบัวหนองกลับ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ึุ76 หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.79
longitude :  100.61
รายละเอียด :  วัดหนองกลับ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 เล่าต่อกันมาว่า ในสมัยทำศึกกับเวียงจันทร์ เป็นที่ตั้งค่ายของชาวหนองบัว - หนองกลับ เพื่อป้องกันทัพเวียงจันทร์ที่เดินทัพผ่าน วัดหนองกลับหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดหนองบัว มีประวัติอันยาวนานและเก่าแก่ จึงมีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในครอบครองมากมายทั้งที่ได้จากแหล่งโบราณคดี โบราณสถานในบริเวณอำเภอหนองบัวและใกล้เคียง และได้จากการบริจาคของประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ต่อมาทางวัดและท่านเจ้าอาวาส พระครูวาปีปทุมรักษ์ เจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอหนองบัวรูปปัจจุบัน จึงรวบรวมข้าวของต่าง ๆ และจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหนองกลับ โดยพิพิธภัณฑ์มีสองหลัง หลังแรกจัดแสดงแสตมป์ไทย เงินตรา และเหรียญกษาปณ์ไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่ 9 อาวุธโบราณ เครื่องถ้วยเบญจรงค์สมัยรัตนโกสินทร์ เครื่องถ้วยชามสมัยสุโขทัยและอยุธยา ส่วนหลังที่ 2 จัดแสดงวัสดุอุปกรณ์ ข้าวของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพ เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. โดยเข้าชมฟรีทั้งหมด
การเดินทาง :  วัดหนองกลับ ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทร 0 5625 1109

จำนวนผู้เข้าชม :123