หน้าแรก > ภาคกลาง > สุพรรณบุรี > ด่านช้าง > อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน
อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง : 
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :277