หน้าแรก > ภาคเหนือ > นครสวรรค์ > บรรพตพิสัย > โบราณสถานดงแม่นางเมือง
โบราณสถานดงแม่นางเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานดงแม่นางเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดดงแม่นางเมือง หมู่ 10 ตำบลตาสัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :485