ห้วยหินลาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ห้วยหินลาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ต.นาแต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0934437472
latitude :  155,705.00
longitude :  1,044,316.00
รายละเอียด :  แก่งหินทรายบริเวณยาวไปตามลำห้วย
การเดินทาง :  ถนนหน้า ศพด.โคกสำญ-บ้านดอนไร่

จำนวนผู้เข้าชม :414