น้ำตกวังชมภู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกวังชมภู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 บ้านสหกรณ์แปลงห้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.39
longitude :  99.29
รายละเอียด :  น้ำตกวังชมภู เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยแม่สะรวม มีจำนวน ๓ ชั้น ลดหลั่นกันลงมา มีความสูงรวมประมาณชั้นละ ๑๐ เมตร นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำทั้งบริเวณน้ำตก และตลอดลำห้วย
การเดินทาง :  ห่างจากที่ว่าการอำเภอพร้าว ประมาณ ๑๑ กม. ตามเส้นทางหลวง ๑๑๕๐ (สายพร้าว - เวียงป่าเป้า) ถึงสี่แยกบ้านต้นกออก เลี้ยวซ้าย ผ่านบ้านต้นรุง บ้านทุ่งกู่ บ้านสหกรณ์แปลงห้า ซึ่งเป็นถนน คสล. ระยะทางประมาณ ๔ กม. จากนั้นไปตามเส้นทางถนนลูกรังสายบ้านปางฟาน ระยะทางประมาณ ๘.๕๐ กม.

จำนวนผู้เข้าชม :797