วัดป่่าดงบ้านตาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่่าดงบ้านตาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.4 บ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.44
longitude :  104.52
รายละเอียด :  วัดป่าดงบ้านตาด เป็นวัดที่ค้นพบใหม่ในเขตตำบลยางขี้นก มีโบราณวัตถุที่เก่าแก่มากมาย ปัจจุบันกำลังบูรณะและก่อส้รางศาลา
การเดินทาง :  วัดป่าดงบ้านตาด ห่างจากอำเภอเขื่องใน ประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่บ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม :502