ค่ายลูกเสือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ค่ายลูกเสือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านยางขี้นก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.44
longitude :  104.52
รายละเอียด :  ค่ายลูกเลือตำบลยางขี้นก ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติและ เป็นสถานที่ฝึกอบรมเยาวชน อาสาสมัคร อปพร. การคมนาคมสะดวก
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอเขื่องในไปทางอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประมาณ 7 กิโลเมตร ตั้งบริเวณด้านข้างวัดป่าหนองสองพี่น้อง จุดสังเกตุจะมีรูปปั้นพญาเสือโคร่ง อยู่บริเวณทางเข้า

จำนวนผู้เข้าชม :498