อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.8 บ้านหนองใหญ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.44
longitude :  104.54
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอเขื่องใน ไปทางอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเข้าเลี้ยวขวาเข้าไปบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน บ้านคำสมอ จะผ่านหมู่บ้านคำสมอ และต่อด้วยบ้านหนองใหญ่ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :511