หลักเขตที่ 73

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลักเขตที่ 73
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4 บ้านหาดเล็ก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นหลักเขตแนวชายแดนไทย - กัมพูชา หลักเขตสุดท้ายของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 4 บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด กับ อำเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง
การเดินทาง :  ระยะห่างจากจังหวัดตราด ประมาณ 89 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :337