หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ตราด > คลองใหญ่ > หมู่บ้านวิถีชุมชน
หมู่บ้านวิถีชุมชน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านวิถีชุมชน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม. 3 บ้านหาดศาลเจ้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน ตั้งอยู่ที่ ม.3 บ้านหาดศาลเจ้า ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
การเดินทาง :  ระยะห่างจากจังหวัดตราด ประมาณ 87 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :341