หน้าแรก > ภาคกลาง > พระนครศรีอยุธยา > อุทัย > สวนพฤกษศาสตร์เชิงอนุรักษ์
สวนพฤกษศาสตร์เชิงอนุรักษ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนพฤกษศาสตร์เชิงอนุรักษ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 7 ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สวนพฤกษศาสตร์เชิงอนุรักษ์ ภายในสวนมีสถานที่พักผ่อน ห้องประชุม ห้องสัมมนาวิชาการ มีสวนแก้วมังกร และมีดอกไม้นานาชนิดสามารถเข้ามาพักผ่อน หรือตากอากาศได้
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :420