บ้านผาลาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านผาลาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 10 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ทางไปอ่างพระราชดำริฯ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  20.08
longitude :  99.85
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ทางไปอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ จะพบกับวิถีชีวิตของชาวลาหู่และอาข่า บ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีลักษณะ เป็นกระท่องเล็ก ๆ มุงด้วยหญ้าคา ฝาบ้านเป็นฝากไม้ไผ่ บางหลังมุงด้วยกระเบื้องหรือสังกะสี พื้นบ้านยกสูงขึ้น มีโรงเรือน สำหรับเก็บข้าวและฟืนไว้ต่างหาก เลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงหมูดำ เลี้ยงเป็ดไก่ ปลูกผักสวนครัว ทำไร่ข้าวโพด ส่วนการแต่งกาย ผู้สูงอายุยังสวมใส่ชุดประจำเผ่า มีประเพณีที่สำคัญคือประเพณีกินวอ(ปีใหม่)
การเดินทาง :  ติดกลับถนนพหลโยธินขาขึ้น เชียงราย-แม่สาย

จำนวนผู้เข้าชม :2513